Засідання Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Автор : admin
Категория: -,Документы

Засідання Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

10 квітня 2013 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів на якому розглядалося питання – про результати комітетських слухань на тему: «Про стан дотримання законодавства щодо окремих питань соціального захисту ветеранів війни в Республіці Афганістан та воєнних конфліктів в інших іноземних державах, а також членів їх сімей»
а результатами проведеного обговорення Комітет вирішив:
1. Доповіді Заступника Голови Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Куніцина С.В., співдоповіді Першого заступника Міністра оборони України Олійника О.М., заступника Міністра соціальної політики України Дроздової Л.М., Голови Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України Маслакова В.О. взяти до відома.
2. З метою системного і комплексного опрацювання питань щодо посилення соціального захисту ветеранів війни в Республіці Афганістан та воєнних конфліктів в інших іноземних державах, а також членів їх сімей рекомендувати:
2.1. Кабінету Міністрів України:
2.1.1 розробити та затвердити єдину державну програму щодо державної політики в сфері санаторно — курортного та медичного забезпечення ветеранів війни;
2.1.2 забезпечити внесення змін до чинних, а в разі необхідності – прийняття нових нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади щодо збільшення:
розміру компенсаційних виплат на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, які виплачуються інвалідам, в тому числі – інвалідам війни, які отримали транспортний засіб;
розміру компенсаційної виплати на транспортне обслуговування, яка виплачується інвалідам, що перебувають на обліку на отримання спеціального автотранспорту;
нормативу грошових витрат на обслуговування ветеранів війни в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни, госпіталях, відділеннях, палатах для ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах (харчування, придбання медикаментів і перев\’язувальних засобів);
2.1.3 опрацювати питання щодо вдосконалення порядку забезпечення ветеранів війни житлом, вивчивши, зокрема, питання можливості надання права вибору в отриманні квартири або земельної ділянки, можливо за рахунок земельних ділянок, що перебувають у власності Міністерства оборони України, або коштів у розмірі вартості житла (можливо у вигляді сертифікату);
2.1.4 вжити дієвих заходів щодо посилення соціального захисту членів сімей загиблих (тих, які пропали безвісті) під час захисту Батьківщини, виконання інтернаціонального обов’язку в Республіці Афганістан, в інших локальних конфліктах, зокрема, шляхом:
— внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в частині поширення на таких осіб пільг, передбачених цим Законом для учасників бойових дій;
— забезпечення найменшої матеріальної виплати таким особам на рівні не нижчому ніж 5 тис. грн., а також членам сімей загиблих (померлих) воїнів – інтернаціоналістів, які були удостоєні звання Героя Радянського Союзу на рівні не нижчому ніж передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 року № 1309 «Про встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною»;
2.1.5 зняти обмеження щодо граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла по аналогії з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів війни, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 503;
2.1.6 посилити контроль за встановленням статусу учасника бойових дій;
2.1.7 розглянути питання щодо проведення інвентаризації виданих посвідчень учасника бойових дій, долучивши до цієї роботи представників громадських організацій ветеранів;
2.1.8 опрацювати питання щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 року № 63, в частині уточнення періоду, протягом якого велись бойові дії на території Анголи, а саме з листопада 1975 року по листопад 1992 року;
2.1.9 з нагоди відзначення у 2014 році 25 – річчя виводу радянських військ з Республіки Афганістан опрацювати питання щодо проголошення в Україні 2014 року — Роком ветеранів Афганістану.

2.2 Міністерству соціальної політики України, Міністерству фінансів України:
2.2.1 встановити розмір грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та самостійного санаторно – курортного лікування в розмірі її реальної вартості;
2.2.2 забезпечити ведення на місцях обліку пільговиків, які мають право на позачергове забезпечення, зокрема, автомобілями, в розрізі встановлених їм статусів, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ( інваліди війни, в тому числі інваліди Великої Вітчизняної війни, інваліди війни в Республіці Афганістан, інваліди війни інших військових конфліктів та ін.).
2.3 Міністерству оборони України:
2.3.1 посилити контроль за якістю обслуговування ветеранів війни в профільних госпіталях.

2.4. Міністерству фінансів України, Міністерству соціальної політики України, Державній службі з питань інвалідів та ветеранів України:
2.4.1 забезпечити виконання норм Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» забезпечивши обґрунтоване фінансування бюджетних програм щодо:
щорічного забезпечення санаторно — курортним лікуванням інвалідів війни;
забезпечення інвалідів війни спеціальним автотранспортом;
забезпечення воїнів – інтернаціоналістів житлом;
забезпечити рівномірний, протягом року розподіл коштів на фінансування державної бюджетної програми «Забезпечення житлом воїнів – інтернаціоналістів».
2.5. Міністерству охорони здоров’я України:
2.5.1 прийняти відповідні заходи щодо створення госпіталів для ветеранів війни в Івано – Франківський та Київський областях;
2.5.2. посилити контроль за якістю обслуговування ветеранів війни в профільних госпіталях;
3. Поточний контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на підкомітет з питань законодавчого забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці, інших громадян похилого віку Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.

Просмотров : 0 просмотров |

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Afganinva.ru, Àôãàíèíâà, ÑÃÎÎ "Àôãàíèíâà", Ñóìñêàÿ ãîðîäñêàÿ âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ âîéíû â Àôãàíèñòàíå, Àôãàíèñòàí, Âåòåðàíû Àôãàíèñòàíà, Èíâàëèäû âîéíû â Àôãàíèñòàíå, Àôãàíöû, Òâîð÷åòñâî âåòåðàíîâ, Ìàðãåëîâ, Æóðíàë "Êîìàíäîð", Àíàòîëèé Õàí, ÂÄÂ, ÂÄ Óêðàèíà, ÂÄ Ñóìû, Èãîðü Ñêîðîáàãàòüêî, Àôãàíöû Ñóì, Àôãàíöû Ñóìøèíû